måndag 21 januari 2019

Premiär för diabetesbloggen på Akademiskt primärvårdscentrum !


Bloggen är tänkt att vara en nyhetskälla med kunskap och inspiration till dig som jobbar inom primärvården med diabetes eller som är intresserad av området. Bloggen är också tänkt som en kommunikation mellan dig  och oss. Tanken är att du här ska få möta många intressanta personer som delger kunskap, erfarenhet och idéer. Det kan vara vårdutvecklare, pedagoger, forskare eller du som arbetar i primärvården.  Kom gärna med kommentarer och förslag till ämnen som du vill ta upp.
Vi som står bakom bloggen är Kunskapsteam Diabetes på Akademiskt primärvårdscentrum. 
Läs mer om oss >>

Vi vill passa på att tipsa mer om aktiviteter och evenemang

DiaCert Förbättringsarbete

Hur kan vården för typ 2-diabetespatienterna förbättras och bli mer jämlik? Och hur kan personalen få stöd i att arbeta mer strukturerat? DiaCert kan vara ett sätt att vidareutveckla diabetesvården. Är du intresserad? Vi vill hjälpa till att peka på de områden som vårdcentralen kartlägger, prioriterar och sen ger vi stöd för att få en förändring säger diabetessjuksköterska APC. 

”Vi hade redan påbörjat ett förbättringsarbete kring vår diabetesvård. Workshopen gav oss en puff framåt och en bra struktur. I dag har vi blivit bättre på att prioritera vad vi ska arbeta med och vem som ansvarar för vad. Och tid avsatt för det. Vi dokumenterar våra beslut och idéer och följer upp vid nästa möte” , säger diabetesansvarig läkare på en vårdcentral som genomfört DiaCert. 
Kontakta oss för vidare information läs mer här >> 


Kontinuerlig glukosmätning för personer med typ 2 diabetes 15 April

Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ 1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ 2 diabetes att få tillgång till denna teknik.
Förskrivning ska alltid ske via Endokrinolog/diabetolog på endokrinologisk klinik, men primärvården behöver kunna följa upp dessa patienter. Därför behöver vi vara rustade med kunskap om kontinuerlig glukosmätning. Kursen anordnas av Kunskapsteam Diabetes Akademiskt primärvårdscentrum  i samarbete med Centrum för Diabetes.
Välkommen att anmäla dig till kursen här >>


Diabetologiskt vårmöte mars 2019

Interprofessionellt vårmöte anordnas av Svensk förening för Diabetologi (SFD),Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och Barnläkarföreningen (BLF).
Här bjuds på föreläsningar symposier, interaktiva falldiskussioner och postrar.
Datum 13- 15 /3 – 2019 Stockholm
Anmäl dig här till vårmötet >>